Brain-A-Thon
Brain-A-Thon

GIH 15 november, Stockholm

"Människans tankeförmåga och mentala hälsa är hotad och läget är allvarligt. Ny forskning visar att våra hjärnfunktioner är starkt beroende av att vi rör på oss och dessutom på ett mycket mer avancerat sätt än vi tidigare trott”

Inspiratörer var Maria Ekblom, Docent GIH, Med Dr i neurovetenskap och Viktoria Walldin, Social antropolog på White Arkitekter

Viktora berättade om case där man jobbat med unga tjejer och hur de kan få ett ökat rörelseutrymme i det offentliga fysiska rummet.


Under dagen tog vi oss an en av de två utmaningarna: Innovationer för fysisk vardagsaktivitet i kontorsmiljöer och Innovationer för inkluderande fysisk vardagsaktivitet.

Tolv team med olika kompetenser och perspektiv jobbade fram concept som presenterades och gestaltades.

Från Nord InC deltog Fredrik och Helena i var sin grupp. Den ena gruppen tog fram WalkBOARD - ett verktyg för interactive collaborative writing and working. Den andra gruppen tog fram ett concept för rörelse i samband med matinköp på stora matbutiker.

Håll utkik på Nord InCs hemsida - vi kommer anordna hackathon och workshops med syfte att ta fram och vidareutveckla idéer runt fysisk aktivitet och hälsa!

#Events

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Inga taggar än.
Follow Us
  • Facebook